close
تبلیغات در اینترنت
وزیر ترکیه در هلند بازداشت و به آلمان بازگردانده شد ، وزیر ترکیه ، در هلند بازداشت شد ، آلمان ، سیاست ، تنش ، تنش ترکیه