close
تبلیغات در اینترنت
مجوز اوفک ، ۱۸۰ بوئینگ ، صادر شد، ورود نخستین فروند ، هواپیمایی نو ، هواپیما ، تحویل هواپیما به ایران ، قرار داد خرید هواپیما ، خرید هواپیمای نو ، ایران